1.0 Πολιτική επιστροφών

1.1 Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα αναιτιολόγητης επιστροφής προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων.

1.2 Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης :

Η επιστροφή δεν επιτρέπεται :

α. εάν έχει καταστραφεί, αλλοιωθεί ή λερωθεί η συσκευασία,

β. στα προϊόντα ειδικής προσφοράς, είδη υγιεινής, είδη που ρυθμίστηκαν στις διαστάσεις πελάτη, ειδικές παραγγελίες. 

γ. στα φύλλα Αλόης,

δ. μετά το πέρας των 14 ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση διαμάχης ή διαφοράς ανάμεσα στην ίδια και σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Αθήνας εκτός αν η ίδια η εταιρία επιλέξει διαφορετικά.

Για κάθε ενδεχόμενη ή/και επόμενη διαμάχη, διαφορά ή αμφισβήτηση, αρμόδιο θα είναι το ελληνικό δικαστικό σύστημα, είτε αφορά την εκδίκαση, είτε αφορά την διαιτησία/διαμεσολάβηση μεταξύ των μερών. Ειδικότερα, για θέματα που αφορούν διαμάχη ή διαφορά που σχετίζεται με το διαδίκτυο, οι γενικοί κανόνες της ελληνικής Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας, όπως και του Δημοσίου και Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου, θα εφαρμόζονται.

Σας ευχομαστε μια ευχαριστη περιηγηση στο just-greece.com